top of page

LABO ENZOo

2023

Vennestraat nr 85, Genk

Genk

Twee jaar na zijn overgang naar de eeuwige jachtvelden komt de grote Italiaanse designer/kunstenaar Enzo Mari nu naar Genk.  C-mine brengt een overzichtstentoonstelling van Mari’s rijke, speelse en inspirerende oeuvre van 11 02 tot 28 05 2023.  

 

In de marge van deze expo brengt het Labo de installatie LABO ENZOo

 

Enzo Mari hield van dieren en van speelgoed, getuige o.a. zijn “16 Animale”-puzzel.

Hij leerde HET LABO spelen met dieren.  Op minder dan 5 km van de voormalige dierentuin van Genk -nu LABIOMISTA- brengt “LABO ENZOO” een eerbetoon aan de meester.   

 

In onze archieven vonden we een koffer vol speelgoed dieren. In een open oproep vroegen we aan ontwerpers om met één of twee helften van een dier aan de slag te gaan en er een nieuw fabeldier van te maken. .

 

In de schaduw van C-mine - Vennestraat nr. 85 - blazen wij de speelgoed-diertjes nieuw leven in. 

Het resultaat mag dan al geen dierentuin zijn… een gekke beestenboel is het wel.   

De Ark van Noach 2.0 vind je vanaf 11 februari in de Vennestraat 85 in Genk.

De expo is iedere zaterdag en zondag open van 13 tot 17 uur.

Je kan ter plekken ook de prachtige catalogus van 160 pagina's kopen voor slechts 15 euro.

Two years after his transition to the eternal hunting grounds, the great Italian designer/artist Enzo Mari is now coming to Genk.  C-mine brings a retrospective of Mari's rich, playful and inspiring oeuvre from 11 02 to 28 05 2023.  

 

On the margins of this expo, the Labo will bring the installation LABO ENZOo

 

Enzo Mari loved animals and toys, witness, among others, his "16 Animale" puzzle.

He taught THE LABO to play with animals.  Less than 5 km from the former Genk Zoo -now LABIOMISTA-, "LABO ENZOO" pays tribute to the master.   

 

In our archives, we found a suitcase full of toy animals. In an open call we asked 150 designers to work with one or two halves of an animal and turn it into a new fabulous animal.

 

In the shadow of C-mine - Vennestraat no 85 - we breathed new life into the toy animals.  

The result may not be a zoo... but a crazy beast mess it is.   

You will find Noah's Ark 2.0 from 11 February at Vennestraat 85 in Genk.

 

The expo is open every Saturday and Sunday from 1pm to 5pm.

You can also buy the beautiful 160-page catalogue on site for just 15 euros

mr_LaboEnzoo_ibcz-085.jpg

LABO ENZOo installation pictures © Iwert Bernakiewicz

bottom of page