LABO ENZOo

2023

Vennestraat nr 85, Genk

Genk

Twee jaar na zijn overgang naar de eeuwige jachtvelden komt de grote Italiaanse designer/kunstenaar Enzo Mari nu naar Genk.  C-mine brengt een overzichtstentoonstelling van Mari’s rijke, speelse en inspirerende oeuvre van 11 02 tot 28 05 2023.  

 

In de marge van deze expo brengt het Labo de installatie LABO ENZOo

 

Enzo Mari hield van dieren en van speelgoed, getuige o.a. zijn “16 Animale”-puzzel.

Hij leerde HET LABO spelen met dieren.  Op minder dan 5 km van de voormalige dierentuin van Genk -nu LABIOMISTA- brengt “LABO ENZOO” een eerbetoon aan de meester.   

 

In onze archieven vonden we een koffer vol speelgoed dieren. We zoeken 150 ontwerpers om met één of twee helften van een dier aan de slag te gaan en er een nieuw fabeldier van te maken. Het in twee snijden van het dier laten we aan de ontwerper over.

 

Via dit formulier kan je je inschrijven tot 15 november. De eerste 150 dierenliefhebbers komen in aanmerking. Afhankelijk van de regionale verspreiding van de verschillende deelnemers leggen we meerdere afhaalpunten vast. Je krijgt tijd tot 31 december om je werk te realiseren en te bezorgen. Daarna verdiepen wij ons in een mooie scenografie voor de expo.

 

In de schaduw van C-mine - Vennestraat nr. 85 - blazen wij de speelgoed-diertjes nieuw leven in.  Het resultaat mag dan al geen dierentuin zijn… een gekke beestenboel wordt het wel.   

De Ark van Noach 2.0 vind je vanaf 11 februari in de Vennestraat in Genk.

Two years after his transition to the eternal hunting grounds, the great Italian designer/artist Enzo Mari is now coming to Genk.  C-mine brings a retrospective of Mari's rich, playful and inspiring oeuvre from 11 02 to 28 05 2023.  

 

On the margins of this expo, the Labo will bring the installation LABO ENZOo

 

Enzo Mari loved animals and toys, witness, among others, his "16 Animale" puzzle.

He taught THE LABO to play with animals.  Less than 5 km from the former Genk Zoo -now LABIOMISTA-, "LABO ENZOO" pays homage to the master.   

 

In our archives, we found a suitcase full of toy animals. We are looking for 150 designers to work with one or two halves of an animal and turn it into a new fabulous animal. We leave it up to the designer to cut the animal in two.

 

You can register via this form until 15 November. The first 150 animal lovers will be eligible. Depending on the regional distribution of the various participants, we will set several collection points. You will have time until 31 December to realise and deliver your work. After that, we will delve into beautiful scenography for the expo.

 

In the shadow of C-mine - Vennestraat no 85 - we will breathe new life into the toy animals.  The result may not be a zoo... but a crazy beast mess it will be.   

You will find Noah's Ark 2.0 in Genk's Vennestraat from 11 February.

LABO ENZOo_
LABO ENZOo_
press to zoom
IMG_9654
IMG_9654
press to zoom
IMG_9650
IMG_9650
press to zoom